מומיו / שילג'יט – "הזהב השחור" – החומר שבונה רקמות