קרע בשריר, קרע בגיד, קרע ברצועות – גורמים, טיפול ומניעה