קרע בשריר – טיפול בקרע בשריר, סיבות וגורמים לקרע בשריר